سرویس

سرویس

خدمات ما

به منظور خدمت رسانی بهتر به نیازهای کاربران ، کار خوبی در هدایت استفاده از خدمات پس از فروش به موقع انجام دهید ، ما از روحیه "همه پیگیری کیفیت بالا ، کیفیت بالا ، رضایت مشتری برای هدف" پیروی می کنیم. بر اساس اصل "خدمات قابل توجه و کیفیت محصول قابل اعتماد" ، ما تعهدات زیر را در قبال کاربران قرار می دهیم

کیفیت

1. تولید و آزمایش محصولات مطابق با استانداردهای ملی است.

حرفه ای

2. محصولات توسط پرسنل تست حرفه ای آزمایش می شوند تا اطمینان حاصل شود که شاخص های محصولات مطابق با نیاز شما هستند.

پس از فروش

3. در صورت وجود مشکلات کیفیت در محصولات ارائه شده توسط ما در مدت ضمانت ، ما مایل به پذیرفتن تمام مسئولیت ها هستیم.